ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13/03/2015 17:12 EET | Updated 13/03/2015 17:14 EET

«Βροχή» τροπολογιών στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

Menelaos Myrillas / SOOC

«Βροχή» τροπολογιών κατατέθηκαν στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, με αρκετά από αυτά να μη σχετίζονται ιδιαίτερα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στο νομοσχέδιο για την ανάσχεση της ανθρωπιστική κρίσης, κατατέθηκαν συνολικά έξι τροπολογίες, εκ των οποίων μόνο δύο θα μπορούσαν να θεωρηθούν σχετικές με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Πάντως η πρόεδρος της Βουλής εμφανίστηκε κατηγορηματική ότι δεν θα επαναληφθεί το προηγούμενο, όπως είπε, «μοντέλο, μοτίβο» με τροπολογίες που δεν θα έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής.

Ρύθμιση για χρέη στην εφορία

Μεταξύ αυτών των τροπολογιών κατατέθηκε και τροπολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να πληρώσουν όποιο ποσό επιθυμούν από όποια οφειλή επιθυμούν και σε αντάλλαγμα να εξασφαλίσουν διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων. Η έκτακτη αυτή διαδικασία θα ισχύσει μέχρι τις 27 Μαρτίου και είναι ανεξάρτητη από τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής που ακολουθεί κάθε οφειλή από την καταχώρισή της. Με την ίδια τροπολογία, στην κυριότητα του δημοσίου περνά ποσό 555,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης κατατέθηκαν τροπολογίες για:

  • Την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας β) Σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ των τομέων i) ασφάλισης νομικών και ii) σύνταξης και ασφάλισης υγειονομικών.
  • Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
  • Ρυθμίσεις θεμάτων της ΝΕΡΙΤ ΑΕ: Με την τροπολογία προβλέπεται η κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ

Οι δύο τροπολογίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σχετικές με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι αυτή που αφορά τον επανακαθορισμό της παροχής υπηρεσιών σίτισης στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών που σχετίζεται με τις γενικότερες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και αυτή που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, που θα μπορούσε να ενταχθεί στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά θέματα κυβερνητικής και κρατικής λειτουργίας.

Αναλυτικά οι τροπολογίες που κατατέθηκαν

1: Επανακαθορισμός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών , που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

2: Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 351/1991 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

3: 1.Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή φορολογικών οφειλών 2.Άμεση απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο Ελληνικό Δημόσιο 3.Τροποποίηση σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων

4: Παροχή κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ, για την χρονική περίοδο από 1-3-2015 έως 29-2-2016, για παροχές ασθένειας σε είδος στις κάτωθι κατηγορίες: α) Στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας β) Σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ των τομέων i) ασφάλισης νομικών και ii) σύνταξης και ασφάλισης υγειονομικών.

5: 1.Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: α) Τη μετάθεση της έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014, σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. β) Της υποχρέωσης δημοσίευσής τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 2. Κατάργηση των παραγράφων 1 - 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, σχετικά με ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.).

6: Ρυθμίσεις θεμάτων ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (τροποποίηση του ν.4173/2010).

Sponsored Post