ΔΙΕΘΝΕΣ
16/04/2019 17:38 EEST | Updated 16/04/2019 18:16 EEST

Πώς αγρότες από το Αιγαίο βρέθηκαν στη Βρετανία πριν από 6.000 χρόνια

Σημαντικά ευρήματα που χρήζουν προσοχής.

Education Images via Getty Images

Τα μεταναστευτικά κύματα που κινήθηκαν προς διάφορα ρεύματα πριν από 6.000 περίπου χρόνια μελετά το περιοδικό Nature, το οποίο δημοσιεύει και σχετική έκθεση που εκπόνησε αναφορικά με το θέμα.

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην πραγματικότητα συνδέουν αγρότες που κάποτε κατοικούσαν στο Αιγαίο Πέλαγος με τη σημερινή Βρετανία. Ειδικότερα, όπως γράφει το δημοσίευμα, οι αγρότες αυτοί, που ζούσαν σε περιοχές που σήμερα βρίσκεται η Ελλάδα και η Τουρκία, αναμείχθηκαν με τους Βρετανούς κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Οι νεολιθικοί πολιτισμοί εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Βρετανία γύρω στο 4.000 π.Χ., μια περίπου χιλιετία πριν την εμφάνισή τους σε παρακείμενες περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η διαδικασία αυτής της καθυστερημένης βρετανικής μετάβασης παραμένει ασαφής.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και μελέτησαν δείγμα DNA από αρχαία λείψανα που εντοπίστηκαν στη Βρετανία και χρονολογούνται το διάστημα 8500-2500 π. Χ. και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως σίγουρα υπήρξε γενετική συνάφεια μεταξύ των Μεσολιθικών Βρετανών και των Δυτικοευρωπαίων κυνηγών-συλλεκτών.

Οι γενετικές συγγένειες που ανακαλύφθηκαν υποδηλώνουν ότι οι Βρετανοί Νεολιθικοί άνθρωποι προέρχονταν κυρίως από αγρότες του Αιγαίου που ακολούθησαν τη μεσογειακή διαδρομή της διασποράς. Ανάμεσα επίσης στα σημαντικά συμπεράσματα που αξίζει να αναφερθούν είναι η διακύμανση των επιπέδων των χρωμάτων των φυλών που πέρασαν από την Ευρώπη γύρω στο 6.000 π.Χ.