ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
30/07/2019 07:40 EEST | Updated 30/07/2019 07:59 EEST

Πώς να αξιοποιήσετε τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Απόψε ψηφίζεται το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Stas_V via Getty Images

Περιθώριο δύο μηνών έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις προκειμένου να «εκμεταλλευτούν» τα νέα αυξημένα κίνητρα που φέρνουν οι αλλαγές στη ρύθμιση των έως και 120 δόσεων, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί απόψε από τη Βουλή. 

Οι νέοι ευνοϊκότεροι όροι αφορούν τους φορολογούμενους που η ρύθμιση με την προηγούμενη μορφή της δεν τους εξυπηρετούσε, αλλά αφορά και περίπου 200.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους με βάση το προηγούμενο πλαίσιο. Μετά τη ψήφιση του νόμου στη νέα ρύθμιση θα μπορούν πλέον να μεταπηδήσουν και όσοι ήδη εχουν κανει αίτηση κάνοντας έτσι μια νέα αρχή με την Εφορία. 

Η ρύθμιση με τη νέα της μορφή αφορά πλέον σχεδόν όλους τους περίπου 3,8 εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι έχουν συσσωρευμένα χρέη προς την εφορία. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορούν να κάνουν μια νέα αρχή εξοφλώντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε έως 10 χρόνια (ή έως και 120 μηνιαίες δόσεις) καταβάλλοντας τόκο 3% σε ετήσια βάση.

Οι  βελτιωμένοι όροι της ρύθμισης δίνουν ισχυρό κίνητρο για να ενταχθούν και στους μικροοφειλέτες με χρέος έως 2.400 ευρώ. Μετά τις αλλαγές προβλέπεται μηνιαία δόση 20 ευρώ προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές προς την Εφορία. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής φορολογικής δήλωσης έληγε έως το τέλος του 2018 (π.χ. δήλωση παρακρατούμενων φόρων).

Με το νομοσχέδιο που έφερε η νέα κυβέρνηση στη Βουλή οι αλλαγές στις 120 δόσεις:

  • Η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ.

  • Όσοι οφειλέτες ενταχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, αυτόματα αναστέλλουν τις κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. 

  • Το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% στο 3%. 

  • Διευρύνεται η ρύθμιση, σε έως και 120 δόσεις, με την υπαγωγή σ’ αυτήν όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή (δηλαδή το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) μέχρι 1 εκατ. ευρώ.

  • Με την ένταξη στη ρύθμιση διαγράφεται το 10% των προσαυξήσεων. Το ποσό των προσαυξήσεων διαγράφεται πλήρως εφόσον ο φορολογούμενος καταβάλλει το σύνολο της βασικής οφειλής ή μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει.

Πιο συγκεκριμένα: 

- 100% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ.  
- 80% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις. 
- 75% εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις. 
- 45% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις. 
- 30% εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δόσεις. 
- 20% για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις.  
- 10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις. 

  • Ο οφειλέτης μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων. 

  • Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

  • Στους οφειλέτες που έχουν ήδη προβεί στη ρύθμιση των οφειλών τους παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου. 

  • Στη ρύθμιση εισάγονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 εφόσον η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ήταν μέχρι 31.12.2018. 

Sponsored Post