ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/10/2018 14:17 EEST

Πρόστιμο 600.000 ευρώ στις εταιρείες τηλεφωνίας για παράνομες διαφημιστικές κλήσεις

AaronAmat via Getty Images

Πρόστιμο συνολικού ύψους 600.000 ευρώ «μοίρασε» η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τέσσερις τηλεφωνικές εταιρείες για τις οποίες είχε λάβει μεγάλο αριθμό παραπόνων σχετικά με διαφημιστικές κλήσεις που έκαναν προς τους καταναλωτές, με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, προχώρησε σε συντονισμένη δράση ελέγχων στις εταιρείες, με επιτόπιο έλεγχο τόσο στις εγκαταστάσεις τους όσο και στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Αρχή, «συνέλεξε πλήρη αρχεία των κλήσεων που διενεργήθηκαν και από την αντιπαραβολή προέκυψε, για τις τέσσερις εταιρείες μεγάλος αριθμός μη νόμιμων κλήσεων».

Παράλληλα, η Αρχή εξέτασε τις διαδικασίες που εφαρμόζoυν οι εν λόγω εταιρείες και έκρινε ότι, αν και έχουν βελτιώσει κάποιες από αυτές, δεν εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης τους, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό διάστημα από την έκδοση και κοινοποίηση σχετικών αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν το ίδιο θέμα.

Τελικά , η Αρχή, για το σύνολο των παραβάσεων, επέβαλε στην κάθε εταιρεία πρόστιμο 150.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί το μέγιστο δυνατό πρόστιμο, σύμφωνα με την προ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων νομοθεσία, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις ανάγονται στην περίοδο πριν την εφαρμογή του.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)