Πρόγραμμα επανένταξης ανέργων στην αγορά του τουρισμού

Το υλοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ενα πρόγραμμα που αφορά 360 ανέργους κάτω των 25 ετών ή άνω των 50 ετών, έχει ξεκινήσει και υλοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια αναβάθμισης των προσόντων τους και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας τους σε ειδικότητες του τουρισμού και συγκεκριμένα οροφοκόμου και υπαλλήλου επισιτιστικού τομέα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες στη Θεσσαλονίκη, με χρηματοδότηση 1,35 εκτ. Ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία και πιστοποίηση δεξιοτήτων κατά το πρότυπο ISO17024.

Η Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κάδου» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια άνεργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).