ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/02/2019 14:19 EET | Updated 21/02/2019 14:19 EET

Πρόγραμμα ύψους 12 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών

«Active Citizens Fund».

FotografiaBasica via Getty Images

«Active Citizens Fund» ονομάζεται το νέο πρόγραμμα, που ξεκινά να «τρέχει» αυτές τις μέρες στη χώρα μας και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία ως μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014 – 2021.

Το ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ και ο στόχος του είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now έχουν αναλάβει από κοινού τη διαχείριση αυτής της επιχορήγησης, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με αφορμή την επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του Active Citizens Fund που πραγματοποιείται την Πέμπτη στο Κέντρο Πολιτισμού Σεράφειο, o Νορβηγός Πρέσβης στην Ελλάδα, Jørn Gjelstad, τόνισε πως η υποστήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί μια σημαντική και πολύτιμη πλευρά των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Νορβηγίας. «Η Νορβηγία πιστεύει ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στρατηγικοί εταίροι της εκάστοτε κυβέρνησης. Γνωρίζοντας αρκετές από τις οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των ΕΕΑ Grants κατά την διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος, διαπίστωσα ότι επιτελούν αξιέπαινο έργο. Συμβάλλουν στην μείωση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην κοινωνία, ενώ έχουν και βαθιά γνώση των προκλήσεων της εποχής αλλά και των λύσεων που θα πρέπει να υιοθετούν για την αντιμετώπισή τους», επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Οφείλουμε να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε αυτές τις οργανώσεις, που συμβάλλουν στην ανάκτηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών. Ελπίζουμε το Active Citizens Fund να κάνει την διαφορά».

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Active Citizens Fund» απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως ΜΚΟ, Συλλόγους και Ιδρύματα, ενώ στο σύνολό του, περιλαμβάνει έξι ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος που αφορούν:

- Την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων, με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 21η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 2.904.000 €

- Την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 21η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 1.970.000 €

- Την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, που θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2019

- Την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που πρόκειται να ανακοινωθεί το φθινόπωρο του 2019

- Την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, που θα ανακοινωθεί εντός του 2020

- Την ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που πρόκειται να ανακοινωθεί εντός του 2020

Όλες οι οργανώσεις που θα λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Active Citizens Fund πρόκειται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building), οι οποίες διοργανώνονται από τον διαχειριστή επιχορήγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Active Citizens Fund» ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά.

EEA Grants

Τα EEA Grants υποστηρίζουν προγράμματα για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ενώ έμφαση δίνεται στο σεβασμό και την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων, όπως οι Ρομά.

Την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια ενδυνάμωσης ΜΚΟ, για τη συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund. Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη (26 -27/2), τη Δράμα (28/2 και 1/3), την Πάτρα (14 - 15/3) και το Ηράκλειο (20&21/3).