ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
08/03/2019 07:35 EET

Σχέδιο περιορισμού φοροδιαφυγής για Airbnb

Η «οικειοθελής» εγγραφή των ιδιοκτητών στο μητρώο που έχει ανοίξει, αφήνει «παράθυρο» φοροδιαφυγής.

Eurokinissi

Σχέδιο περιορισμού της φοροδιαφυγής από σπίτια τα οποία προσφέρονται για βραχυχρόνιες μισθώσεις από τις γνωστές πλατφόρμες, καταστρώνει το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στόχος είναι να μειωθεί η φοροδιαφυγή που υπάρχει, δεδομένης της αδυναμία να υπάρξει διασύνδεση του TAXIS με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες ώστε να υπάρχει ενημέρωση. Η «οικειοθελής» εγγραφή των ιδιοκτητών στο μητρώο που έχει ανοίξει, αφήνει «παράθυρο» φοροδιαφυγής. 

Αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι σχετικές υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, παρόλα αυτά οι φόροι που βεβαιώνονται είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με την πραγματική κίνηση που υπάρχει. 

Οι εξαγγελίες από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει. Για παράδειγμα, το σύστημα που θα σαρώνει τις σχετικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα ακίνητα τους, έχει «κολλήσει». 

Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει εγκατάσταση ειδικού συστήματος προκειμένου να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ και των δημοσιεύσεων που υπάρχουν στις ιντερνετικές πλατφόρμες. 

Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί ότι θα εντοπίσει όσους διαθέτουν ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά έχουν «ξεχάσει» να το δηλώσουν στο σχετικό μητρώο ή δεν δηλώνει τα έσοδα ώστε να φορολογηθεί. 

Εφοριακοί «τουρίστες»

Στη μάχη για την πάταξη της φοροδιαφυγής θα επιστρατευτεί και η γνωστή μέθοδος του εφοριακού «τουρίστα». Πέρα από τους επίσημους ελέγχους, η εφορία θα κάνει ελέγχους με τους εφοριακούς να προσποιούνται τους πελάτες. 

Οι ελεγκτές αρχικά θα εντοπίζουν στις σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες ακίνητα τα οποία διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δεν έχουν το ειδικό κωδικό από το μητρώο ακινήτων. 

Στη συνέχεια θα έρχονται σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ώστε να εντοπίσουν το ακίνητο και να διασταυρώσουν εάν αυτό έχει εγγραφεί στο σχετικό μητρώο για τα ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθούν πρόστιμα. 

Στην προσπάθεια του φοροελεγκτικού μηχανισμού να εντοπίσουν όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τους και φοροδιαφεύγουν, βρίσκονται σε συνεργασία με τις τράπεζες προκειμένου να εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες μέσω της μεταφοράς χρημάτων στο λογαριασμό τους (εμβάσματα ή άλλοι τρόποι πληρωμής) 

Φορολογική κλίμακα

Η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φορολογείται με την κλίµακα φορολόγησης των ενοικίων και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα έσοδα στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να πληρώσουν το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα τους. Ο φόρος εισοδήµατος για το εισόδηµα από βραχυχρόνιες µισθώσεις υπολογίζεται µε βάση την εξής κλίµακα:


• για εισόδηµα έως 12.000 ευρώ µε συντελεστή 15%,
• για εισόδηµα από 12.001 έως 35.000 ευρώ µε συντελεστή 35% και
• για εισόδηµα από 35.001 ευρώ και άνω µε συντελεστή 45%

Στο συνολικό εισόδηµα επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης η οποία ανάλογα µε το συνολικό ύψος του εισοδήµατος του ιδιοκτήτη απ’ όλες τις πηγές υπολογίζεται µε συντελεστές από 2,2% έως 10%.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισµός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται µε βάση µια προοδευτική κλίµακα στην οποία ισχύουν συντελεστές:


• 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήµατος,
• 2,2% για το τµήµα ετησίου εισοδήµατος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
• 5% για το τµήµα ετησίου εισοδήµατος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
• 6,5% για το τµήµα ετησίου εισοδήµατος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
• 7,5% για το τµήµα ετησίου εισοδήµατος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
• 9% για το τµήµα ετησίου εισοδήµατος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
• 10% για το τµήµα ετησίου εισοδήµατος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Στο εισόδηµα από µισθώσεις κατοικιών Airbnb δεν επιβάλλεται χαρτόσηµο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις υπενοικίασης κατοικιών σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα εκµετάλλευσης κατοικιών µέσω Airbnb το µίσθωµα που καταβάλλει ο υπεκµισθωτής στον ιδιοκτήτη βαρύνεται µε χαρτόσηµο 3,6%.

 

 

Sponsored Post