ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02/01/2020 20:04 EET

Σε εφαρμογή η νέα ενισχυμένη πάγια ρύθμιση για τακτοποίηση χρεών προς την εφορία

Ποιες οι διαφορές με την προηγούμενη.

Eurokinissi
.

Σε εφαρμογή μπήκε από την πρωτοχρονιά η νέα ενισχυμένη πάγια ρύθμιση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια φορολογούμενους με οφειλές να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει διπλάσιες δόσεις σε σχέση με την προηγούμενη καθώς οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 24 δόσεις εφόσον οι οφειλές αφορούν τακτικούς φόρους (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ) και έως 48 δόσεις εάν οι οφειλές αφορούν  έκτακτους φόρους όπως οι φόροι κληρονομιάς ή αυτοί που βεβαιώνονται μετά από έλεγχο της εφορίας.

Η νέα ρύθμιση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, ωστόσο υπάρχει ένας μηχανισμός για τον ορισμού του αριθμού των δόσεων. Συγκεκριμένα στη ρύθμιση των τακτικών οφειλών οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τον αριθμό των δόσεων που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αντίθετα στις έκτακτες έκτακτες οφειλές ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το εισόδημα του οφειλέτη.

Με αυτό τον τρόπο ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα το οποίο πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής. Για εισόδημα:

- από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),

-από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),

-από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),

-από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

-από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),

-από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

- από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

- πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Οι φορολογούμενοι ωστόσο, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο τελικό αριθμό των δόσεων καθώς για όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5% και ανεβαίνει στο 6,5% από 5% που ανέρχεται σήμερα, ενώ η νέα ρύθμιση προβλέπεται ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ.

Επίσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ένταξη των οφειλών τους στη νέα ρύθμιση δεν  «ξεπαγώνει» τις διαδικασίες δέσμευσης ή κατάσχεσης που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί από την εφορία. Αποτέλεσμα είναι η εφορία να μπορεί να συνεχίσει να δεσμεύει χρήματα προκειμένου να καλύψει το ανεξόφλητο ποσό προς το Δημόσιο, ακόμα και αν αυτό έχει ρυθμιστεί.

Μετά την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση οι φορολογούμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε μεταβίβαση ακινήτων, ωστόσο για να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση του ακινήτου, η εφορία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εξασφάλιση της οφειλής τους με την υποθήκη κάποιου άλλου ακινήτου. Το ίδιο θα συμβαίνει και με το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης να προχωρά  σε παρακράτηση χρημάτων, από χρήματα που θα εισπράξει ο οφειλέτης από φορείς του Δημοσίου, έστω και αν έχει ρυθμίσει την οφειλή του.

Για τον ίδιο λόγο οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να προχωρούν σε συμψηφισμό χρηματικών ποσών που δικαιούται ο οφειλέτης από το Δημόσιο, με τη οφειλή που έχει προς το Δημόσιο ακόμα και αν αυτή έχει ρυθμιστεί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον καθορισμό του αριθμού των δόσεων προκειμένου ο οφειλέτης να μπορεί να εξυπηρετεί τη δόση και να μην χάσει τη ρύθμιση, ενώ και σε αυτή την ρύθμιση διατηρείται η αδικία του υπολογισμού του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια εάν το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο του πραγματικού.