ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
08/02/2018 21:22 EET

Στα 722 ευρώ το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις στην Ελλάδα. Τι δείχνουν τα στοιχεία του τελευταίου 4μήνου του 2017

Yannis Behrakis / Reuters

Στα 722,26 ευρώ διαμορφώνεται σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων, το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις στην Ελλάδα, το τελευταίο τετράμηνο του 2017. 

Αντίστοιχα το μέσο εισόδημα από επικουρική σύνταξη διαμορφώθηκε στα 171,67 ευρώ ενώ το μέσω εισόδημα από μερίσματα ανέρχεται στα 97,93 ευρώ.

Κάπως έτσι, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας βάση της έκθεσης του «ΗΛΙΟΣ», το μέσο εισόδημα όσων δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 894 ευρώ. 

Στην έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» αποτυπώνεται η δημοσιονομική δαπάνη των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017.

Με βάση την τελευταία έκθεση του Δεκεμβρίου του 2017, πληρώθηκαν συνολικά 4.496.290 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.851.060 ήταν κύριες, οι 1.237.924 επικουρικές και 407.306 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.311.605.665,79 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ  ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.586.480. 

Μετά την οριστικοποίηση όλων των κωδικών πληρωμών των συντάξεων των πρώην ΦΚΑ και του ΓΛΚ που ενοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ, και για την ορθή τους απεικόνιση, οι πίνακες ροών συντάξεων του έτους 2017 αναρτώνται εκ νέου.

 

Οι σχετικές εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.idika.gr.