ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/05/2015 14:30 EEST | Updated 03/05/2015 14:35 EEST

Θα επιτρέψει το ελληνικό Δικαστήριο να προβληθεί βίντεο με ερωτικό τρίγωνο; Το ζητά ο απατημένος σύζυγος

ASSOCIATED PRESS
(AP Photo/Thomas Kienzle)

Στη Δικαιοσύνη πέταξε το... μπαλάκι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να αποφασίσει, εάν επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο, υλικό, το οποίο έχει καταγραφεί από... απατημένο σύζυγο και απεικονίζει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, την εν διαστάσει σύζυγό του σε ερωτική συνεύρεση με δύο άνδρες στην οικογενειακή τους οικία, όταν εκείνος απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους και η ανήλικη κόρη τους κοιμόταν στο δωμάτιο της!

Αυτό ορίζεται στην υπ΄αριθμόν 12/2015 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αρνήθηκε να πάρει θέση, επειδή τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών στο ερωτικό... τρίο είναι δυσδιάκριτα...

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σκεπτικό της Αρχής “... από τη θεώρηση των συνημμένων στην αίτηση εικόνων (ψηφιακών απεικονίσεων), τη γνησιότητα των οποίων αμφισβητεί, όπως λέχθηκε η εν διαστάσει σύζυγος του αιτούντος, η οποία βεβαίως αρνείται ότι, απεικονίζεται σ΄αυτές, δεν μπορεί να προσδιορισθεί, αμέσως ή εμμέσως, η ταυτότητα των προσώπων, τα οποία εκεί απεικονίζονται”.

Και συνεχίζει στην απόφαση της η Αρχή: “Συγκεκριμένα, στις επισυναπτόμενες στην αίτηση εικόνες, τις οποίες επικαλείται ο αιτών γιά να ενισχύσει τον ισχυρισμό ότι, περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που αναφέρονται στην ερωτική ζωή της συζύγου του, διακρίνονται μόνον αμυδρά χαρακτηριστικά ανθρωπίνων σωμάτων και της ενδυμασίας τους, σε ανάλυση, από την οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ταυτότητα του, σε κάθε μία, απεικονιζόμενου προσώπου. Ως εκ τούτου, το υποβληθέν με την ως άνω αίτηση αποδεικτικό υλικό, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/1997 και συνεπώς δεν απαιτείται για την προσκόμιση του ενώπιον δικαστηρίου άδεια της Αρχής...”.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο έλαβαν υπόψη τους τα μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να την κρίνουν, σύζυγός ζήτησε την άδεια της Αρχής, προκειμένου να του επιτραπεί να προσκομίσει σε δικαστήριο το συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό.

Όπως αναφέρει στην αίτηση του ο σύζυγός το υλικό “αποτελείται από 15 συνολικά ψηφιακές φωτογραφίες και συνοδεύεται από έκθεση τεχνικού συμβούλου και περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την – κατά τους ισχυρισμούς του – εξωσυζυγική ζωή της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς απεικονίζονται σχετικές δραστηριότητες, που έλαβαν χώρα εντός της οικογενειακής τους στέγης”.

Ο σύζυγος δήλωσε στην Αρχή ότι, επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το βιντεοσκοπημένο υλικό στο πλαίσιο εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του, με σκοπό την αναγνώριση, άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ανήλικης κόρης τους και των δικών του, καθώς η εν διαστάσει σύζυγός αρνείται να δώσει την συγκατάθεση της, με την αιτιολογία ότι, αμφισβητεί τη γνησιότητα του υλικού.

Σε άλλο σημείο της αίτησης του απατημένου συζύγου αναφέρεται ότι, η εν διαστάσει σύζυγός του υπέβαλε έγκληση (μήνυση) εναντίον του, δυνάμει της οποίας έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς, κατά τους ισχυρισμούς της, σε προηγούμενη μεταξύ τους αντιδικία στο Μονομελές Πρωτοδικείο σχετικά με την επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους, ήταν ψευδής ο ισχυρισμός του ότι, εκείνη είχε ερωτική συνεύρεση με δύο άνδρες εντός της οικογενειακής τους στέγης, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι, ο αιτών για επαγγελματικούς λόγους έλειπε, ενώ η ανήλικη κόρη τους κοιμόταν...

Ο αιτών σύζυγός αναφέρει ακόμη ότι, για τους παραπάνω λόγους η εν διαστάσει σύζυγός του διεκδικεί συγκεκριμένο ποσό ως χρηματική ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη, που όπως ισχυρίζεται, της προκάλεσε με τους ισχυρισμούς του περί... απιστίας!.

Επιμένοντας στην απόφαση τους τα μέλη της Αρχής ότι, “στο βαθμό, που δεν παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποιήσεως του συγκεκριμένου προσώπου, δεν απαιτείται προηγούμενη λήψη άδειας της Αρχής, γιά την προσκόμιση του υπό κρίση καταγεγραμμένου μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης αποδεικτικού υλικού”, έκριναν επίσης ότι, “η έκθεση του τεχνικού συμβούλου του αιτούντος (συζύγου), την οποία επισυνάπτει στην αίτηση και επικαλείται ότι, επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του ότι, οι φωτογραφίες περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της συζύγου... δεν μπορεί να εκτιμηθεί από την Αρχή, ούτε να συναχθούν συμπεράσματα, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του...”

Sponsored Post