ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
30/05/2019 14:48 EEST

Τα τουριστικά γραφεία της Ευρώπης κατά των αεροπορικών εταιρειών

Καταγγέλουν μονοπωλιακή πολιτική για τη διάθεση των εισιτηρίων.

EUROKINISSI

Πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, στον τρόπο διάθεσης των αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν κατά κόρον τις ιστοσελίδες τους για την πώληση εισιτηρίων.

Καθώς φαίνεται, οι διαπραγματεύσεις της ECTAA (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association), που εκπροσωπεί περίπου 70.000 τουριστικά γραφεία και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών (tour operators) στην Ευρώπη, με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ), η οποία εκπροσωπεί περίπου 290 εταιρείες, δηλαδή το 82% της συνολικής αεροπορικής κίνησης, δεν απέδωσαν, με αποτέλεσμα η ECTAA να καταγγείλει την ΙΑΤΑ στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, για παραβίαση των άρθρων 101 και 102 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.  

Για το πως φθάσαμε σε αυτή τη κατάσταση, ευθύνεται, κατά την ECTAA, η στάση της ΙΑΤΑ να μην αναμορφώσει το Passenger Agency Programme, ένα παγκόσμιο σύστημα εξυπηρέτησης και ρύθμισης των κανόνων διανομής αεροπορικών εισιτηρίων μεταξύ των (πιστοποιημένων) τουριστικών γραφείων και των (ΙΑΤΑ) αεροπορικών εταιρειών.

Ετσι, δεδομένου ότι η στάση των αεροπορικών εταιρειών έναντι των τουριστικών γραφείων είναι πλέον ευθέως ανταγωνιστική, όσον αφορά τη διανομή των εισιτηρίων, και έχοντας εγκαταλειφθεί οι παραδοσιακές συμφωνίες απόδοσης προμήθειας στα τουριστικά γραφεία για την πώληση των αεροπορικών εισιτηρίων, φθάσαμε στο σημείο οι αεροπορικές εταιρείες να επιβάλλουν πολύ αυστηρούς, μονομερείς και δυσανάλογους συμβατικούς περιορισμούς στα τουριστικά γραφεία.

EUROKINISSI

Η ECTAA επισημαίνει ότι οι πρόσπάθειές της στόχευαν πάντα σε ένα ισότιμο περιβάλλον λειτουργίας μεταξύ όλων των καναλιών διανομής, έτσι ώστε να προφυλάσσονται τα συμφέροντα τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Όλες οι προσπάθειές της να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός του PAP και να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, διότι συμμετέχουν μόνο εκπρόσωποι αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι μονομερώς καθορίζουν τους όρους και κανόνες λειτουργίας του συστήματος, έχουν συστηματικά απορριφθεί. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή του PAP, ως κυρίαρχο σύστημα, είναι που περιορίζει τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Επίσης, με την εφαρμογή του λεγομένου συστήματος New Generation ISS έχουν εφαρμοστεί σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, έχει εισαχθεί περιορισμός στις πωλήσεις των τουριστικών γραφείων, που τα υποχρεώνει αφενός να προπληρώνουν τις πωλήσεις τους από τη στιγμή που αυτές θα ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο όριο και αφετέρου να παρέχουν υψηλότερες και συχνότερες χρηματικές εγγυήσεις.
Καταλήγοντας, η ECTAA ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έναρξη έρευνας, έτσι ώστε, αφού διαπιστωθούν, να εξαλειφθούν οι παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού από την πλευρά του Passenger Agency Programme της ΙΑΤΑ.

Sponsored Post