Το τέλος της φυσικής αύξησης του πληθυσμού. Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα (infographic)

Πώς το αντιμετωπίζουν και ποιες εξακολουθούν να αντιστέκονται στην πιο προφανή λύση.
Orbon Alija via Getty Images

Ο αριθμός των χωρών που καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις σε ένα δεδομένο έτος αυξάνεται σταθερά.

Μια ανάλυση των δεδομένων του ΟΗΕ από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Πληθυσμιακής Έρευνας στη Γερμανία δείχνει ότι η «φυσική ισορροπία» γεννήσεων και θανάτων μειώνεται παγκοσμίως, προκαλώντας γήρανση και ακόμη και μείωση του πληθυσμού.

Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατέγραψε πλεόνασμα θανάτων. Κάθε χρόνο από το 1972, λιγότεροι άνθρωποι γεννιούνται στην χώρα από όσους πεθαίνουν. Πριν από το 1990, αυτό άρχισε επίσης να συμβαίνει στην Ουγγαρία (1982) και στην Τσεχική Δημοκρατία (1986).

Μέχρι τα μέσα του τρέχοντος αιώνα ωστόσο, όλες οι χώρες της Ευρώπης, με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, αναμένεται να δουν αρνητικά ποσοστά στη φυσική αύξηση του πληθυσμού.

Βέβαια, ο αυξημένος αριθμός θανάτων έναντι των γεννήσεων δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο πληθυσμός μιας χώρας συρρικνώνεται. Η μετανάστευση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εξίσωση και μπορεί να στηρίξει την αύξηση του πληθυσμού εάν μια χώρα είναι σε θέση να προσελκύσει (και είναι πρόθυμη να δεχθεί) αρκετούς μετανάστες.

Πολυπληθείς χώρες όπως η Βραζιλία και η Κίνα προβλέπεται επίσης να βιώσουν αυτήν την αλλαγή πριν από το 2050.

Μετά το 2100, οι πιο φυσικά αναπτυσσόμενες χώρες από πληθυσμιακή άποψη θα είναι στην Αφρική και ορισμένες σε Αραβική Χερσόνησο, Ωκεανία και Κεντρική Ασία.

Η Σουηδία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αναμένεται να διατηρήσει τη φυσική αύξηση του πληθυσμού μετά την ημερομηνία αυτή.

Infographic: The End of Natural Population Growth? | Statista You will find more infographics at Statista
Στο γράφημα του Statista, εμφανίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία οι θάνατοι σε μια χώρα άρχισαν να ξεπερνούν ή θα ξεπεράσουν τις γεννήσεις.

Η Γερμανία, παρά τη μακρά ιστορία των καθαρά αρνητικών γεννήσεων, επωφελείται από πλεόνασμα μετανάστευσης, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι μεταναστεύουν στη χώρα συγκριτικά με τον αριθμό αυτών που την εγκαταλείπουν για κάποια άλλη. Το αποτέλεσμα είναι ο πληθυσμός της να συνεχίζει να καταγράφει σχετική αύξηση.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες – κυρίως στο ανατολικό τμήμα της ηπείρου – ήταν αρνητικές στην υποδοχή μεταναστών, γεγονός που είχε αρνητικό αποτέλεσμα στην συνολική αύξηση του πληθυσμού τους.

Η Ιαπωνία είναι ένα άλλο παράδειγμα ανεπτυγμένης χώρας που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν δεκτική στη μετανάστευση, τοποθετώντας την επίσης στη λίστα των χωρών που συρρικνώνονται λόγω του αυξημένου αριθμού θανάτων. Η ίδια μοίρα αναμένεται για τη Νότια Κορέα και την Κίνα, δύο ακόμη ασιατικές χώρες με μείωση των γεννήσεων που δεν θεωρούνται ανοιχτές στην υποδοχή μεταναστών.

Popular in the Community