ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17/02/2020 21:51 EET | Updated 17/02/2020 21:51 EET

Την μεγαλύτερη εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου έκανε ο όμιλος ΕΛΠΕ

Πρόκειται για τη δημιουργία γιγαντιαίου έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.

HuffPost Greece

Η πράσινη ενέργεια βρίσκεται στο προσκήνιο. Η μεταστροφή από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές, αποτελεί αυτοσκοπό.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται εμβληματική η συμφωνία για την εξαγορά ισχυρού χαρτοφυλακίου Φωτοβολταϊκών έργων, της γερμανικής εταιρείας juwi στη περιοχή της Κοζάνης, συνολικής ισχύος 204 MW, από τον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, υλοποιώντας τον στρατηγικό της σχεδιασμό για Ενεργειακή Μετάβαση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, με επενδύσεις σημαντικών κεφαλαίων σε νέες δραστηριότητες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα – 20 φορές πιο μεγάλο από τα ήδη υπάρχοντα – και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 4 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 300 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 300.000 τόνων, που αντιστοιχεί σε 1,1 εκατομμύρια στρέμματα δάσους.

Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε 130 εκατ. ευρώ, με σημαντικό όφελος για την οικονομία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας, καθώς θα δημιουργηθούν περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι περισσότερες των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία. Η περίοδος εργασιών αναμένεται να διαρκέσει 16 μήνες και το έργο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Δ’ Τρίμηνο του 2021.

Με την εν λόγω συναλλαγή, επισπεύδεται η επίτευξη του βραχυπρόθεσμου στόχου που είχε θέσει η Διοίκηση του Ομίλου για 300 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, με μεσοπρόθεσμη επιδίωξη τα 600 MW έως το 2025.

«Έχουμε θέσει σαν στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το έτος 2030 και για να το πετύχουμε χρειάζεται -πέρα από ανακοινώσεις- μεθοδική και στοχευμένη προσέγγιση σε όλες τις δραστηριότητες μας. Με την επένδυση αυτή, επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική μας για το μετασχηματισμό της ΕΛΠΕ σε έναν ενεργειακό Όμιλο, ισχυροποιώντας τη θέση μας και αντιμετωπίζοντας τις σημερινές προκλήσεις,» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί τα τελευταία 60 χρόνια τον ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς της χώρας, ενώ έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 5 δις ευρώ την τελευταία εικοσαετία για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την παραγωγή πιο ποιοτικών και «καθαρών» καυσίμων. Έχοντας ενσωματώσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της Στρατηγικής της, η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη δραστική μείωση κατά 50% του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος μέχρι το 2030. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕ υπογράμμισε ότι τα συνολικά κονδύλια για το επενδυτικό πρόγραμμα της τρέχουσας πενταετίας ανέρχονται σε περίπου 1 δις ευρώ, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί και στη δημιουργία, ή σε εξαγορές, έργων ΑΠΕ.

Τη συμφωνία εξαγοράς υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου ΕΛΠΕ, Γιώργος Αλεξόπουλος και ο Τάκης Σαρρής, διευθύνων σύμβουλος, juwi Hellas Α.Ε.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΠΕ Γιάννης Παπαθανασίου, ενώ ομιλίες απηύθυναν, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ Γεράσιμος Θωμάς, ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου ΕΛΠΕ Γιώργος Αλεξόπουλος και ο ChiefOperatingOfficer της γερμανικής εταιρείας juwiAGStephanHansen.

Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ενήργησε η PricewaterhouseCoopersBusinessSolutionsS.A. (PwC), ενώ η δικηγορική εταιρεία Ζέπος και Γιαννόπουλος ενήργησε ως νομικός σύμβουλoς για τη Συναλλαγή.