ΤΟ BLOG
19/09/2015 06:58 EEST | Updated 19/09/2016 08:12 EEST

This EU-Vouliweek | Εβδομαδιαία ανασκόπηση 14-17 Σεπτεμβρίου 2015

Η Μεταναστευτική Πολιτική, η πολιτική ασύλου και η προσφυγική κρίση αποτέλεσαν τα κύρια θέματα των συζητήσεων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της μικρής Συνόδου της Ολομέλειας με τους ευρωβουλευτές να καλούν σε άμεση ανάληψη ευθυνών και αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών στα κράτη μέλη της ΕΕ.

vouliwatch

Η Μεταναστευτική Πολιτική, η πολιτική ασύλου και η προσφυγική κρίση αποτέλεσαν τα κύρια θέματα των συζητήσεων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της μικρής Συνόδου της Ολομέλειας με τους ευρωβουλευτές να καλούν σε άμεση ανάληψη ευθυνών και αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η οικονομική διακυβέρνηση, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης, η φορολογική εναρμόνιση καθώς και η προετοιμασία σχετικά με την Διάσκεψη του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των ευρωβουλευτών με τους αρμόδιους Επιτρόπους. Διαβάστε αναλυτικότερα στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του VouliWatch.