ΤΟ BLOG
28/08/2018 12:21 EEST | Updated 28/08/2018 12:23 EEST

Τι δείχνει η σύγκριση του προϋπολογισμού σε σχέση με πέρυσι

Christopher Furlong via Getty Images

Συγκρίνοντας τα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρατηρούμε κάποια σημαντικά στοιχεία:

Τα φορολογικά έσοδα είναι ελαφρώς αυξημένα. Η κυριότερη θετική μεταβολή προέρχεται από τον ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα.

Προκαλεί όμως ανησυχία η μεγάλη πτώση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων. Προφανώς η υπερφορολόγηση των εταιρειών (29% των κερδών, 100% προκαταβολή φόρου επόμενου έτους κλπ) έχει διογκώσει την απόκρυψη εισοδημάτων, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα έσοδα να κυμαίνονται κοντά στα επίπεδα του 2014, δηλαδή πριν τις αυξήσεις φόρων.

Οι πρωτογενείς δαπάνες εμφανίζονται σχεδόν 1 δις υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Ένα σημαντικό κομμάτι αφορά αποδιδόμενους πόρους, το οποίο πιθανώς να ισοσκελιστεί μέχρι το τέλος του έτους, όπως επίσης και καταπτώσεις εγγυήσεων.

Το κόστος μισθοδοσίας όμως στο δημόσιο είναι περίπου 300 εκ πάνω σε σχέση με πέρυσι, απόρροια ασφαλώς των αθρόων προσλήψεων (εκτός ΑΣΕΠ η πλειοψηφία αυτών) που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες.

Η σημαντική μείωση σε οικογενειακά επιδόματα και επίδομα θέρμανσης αντισταθμίζεται από την αύξηση του κονδυλίου για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.

Εντύπωση επίσης προκαλεί η αυξημένη χρηματοδότηση σε ελλειμματικούς συγκοινωνιακούς και άλλους δημόσιους φορείς, όπως και η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών.

Τέλος, σημαντικά μειωμένες εμφανίζονται οι αγροτικές επιδοτήσεις κάτι που αποτυπώνεται και στη νέα πρόβλεψη για το σύνολο του 2018 (-44% σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη).

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών – Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018