ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11/10/2017 10:19 EEST | Updated 11/10/2017 10:19 EEST

Τι είναι Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της οποίας αντιπρόεδρος είναι ο Νίκος Παπαουλάτος

eett

Η παρουσία του αντιπρόεδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Νίκου Παπαουλάτου σε συνάντηση στελεχών της ΝΔ φαίνεται να αποτέλεσε αφορμή για μια νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υποδομών, κ.Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας στον ραδιοσταθμό 24/7 άφησε αιχμές κατά του ΕΕΤΤ και θέμα «ασυμβίβαστου» στην παρουσία εκπροσώπου μιας ανεξάρτητης αρχής σε κομματική συνάντηση κάτι που με τη σειρά της απέρριψε η αρμόδια τομεάρχης, κ. Άννα Ασημακοπούλου υποστηρίζοντας πως δεν βλέπει τίποτε το μεμπτό στο να είναι ο κ.Παπαουλάτος της ΝΔ επί θεμάτων ψηφιακής πολιτικής.

Πάντως ο υπουργός δήλωσε πως θα ζητηθούν εξηγήσεις από τον κ.Παπαουλάτο ενώ τις θέσεις του κ.Σπίρτζη φαίνεται να συμμερίζεται και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Τι είναι η ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι η αρμόδια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και ο Εθνικός Ρυθμιστής που ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει:

 1. την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και
 2. την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί αρμοδιότητες επιτροπής ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Η Αρχή ιδρύθηκε το 1992 ως Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), καθώς οι αρμοδιότητές της αρχικά επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Το 1998 ένας νέος νόμος ήρθε να καθορίσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ανατέθηκε στην ΕΕΤ η επιπρόσθετη ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Έτσι η Αρχή μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ενισχύθηκε ο ρυθμιστικός, εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος της ΕΕΤΤ (2002) ενώ το 2006 έναν ακόμη νόμο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ενσωμάτωσε νεότερες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, καθορίστηκε το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της ελληνικής επικράτειας και διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές της.

Αποστολή και αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ (όπως προβλέπεται βάσει νομοθεσίας):

 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό  και παγκόσμιο επίπεδο και προάγει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 (Digital Agenda 2020).  
 • Είναι σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία, (Κυβέρνηση, Βουλή, Δικαιοσύνη, άλλες ανεξάρτητες Αρχές) ώστε να συμβάλλει στην χάραξη πολιτικών και στρατηγικής για τις αγορές που εποπτεύουμε.
 • Συμμετέχει στην χάραξη μακροχρόνιων πολιτικών και σχεδίων επενδύσεων ευρυζωνικότητας.
 • Καταγράφει, μετράει, κοστολογεί, ρυθμίζει και εποπτεύει τις αγορές φάσματος,  τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών και ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και ορθή χρήση των διατιθέμενων εθνικών πόρων.  
 • Συμβάλλει στην δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος (φιλικού προς επενδύσεις)  για την ανάπτυξη προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς, δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών  επικοινωνιών και ταχυδρομείων, από Παρόχους που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
 • Προάγει και Διασφαλίζει την αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, οι αριθμοδοτικοί πόροι, τα ονόματα χώρου.
 • Ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού ( Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, Πολίτες) στις προσφερόμενες υπηρεσίες επικοινωνιών, ενημερώνοντάς το και διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβασή του σε αυτές.
 • Συμμετέχει στο έργο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Μετράει την πρόοδο σε εθνικό επίπεδο ώστε να βελτιώνεται η θέση της χώρας ως μιας κοινωνίας της γνώσης.
 • Μετράει την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε ευνοημένες και λιγότερο ευνοημένες ομάδες του πληθυσμού, γεωγραφικά, ηλικιακά, εισοδηματικά, κλπ.