ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/04/2018 17:27 EEST

Τι σημαίνει το δικαίωμα αναδοχής παιδιών και σε ομόφυλα ζευγάρια και πόσο εύκολο θα είναι

Westend61 via Getty Images

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την υιοθεσία και αναδοχή, εκτός από αρκετές σημαντικές αλλαγές που βελτιώνει τον έλεγχο και τον χρόνο της διαδικασίας, φέρνει και μια καινοτομία: ανοίγει παράθυρο για αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια.  

Για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν αποκλείει πλέον ομόφυλα ζευγάρια από την αναδοχή. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου αναφέρει πως «κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή έχοντας συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία με ή χωρίς παιδιά...». 

Από τη στιγμή που από τη διατύπωση για το σύμφωνο συμβίωσης δεν υπάρχει κάποια διευκρίνιση -ή δεν αποκλείει ρητά τα ομόφυλα ζευγάρια- και δεδομένου ότι στη χώρα μας τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα σύναψης συμφώνων συμβίωσης, η σχετική αναφορά στο άρθρο του νομοσχεδίου δεν τα εξαιρεί από την αναδοχή. Αρκεί φυσικά όπως και όλοι οι άλλοι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νομοθέτης.  

Δεν υπάρχει η ίδια πρόβλεψη ωστόσο και για τη υιοθεσία, όπου ο νομοθέτης παραπέμπει στον Αστικό Κώδικα που προβλέπει ότι τεκνοθεσία γίνεται από συζύγους, δηλαδή ζευγάρια που έχουν παντρευτεί με πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, άρα αποκλείονται τα ομόφυλα αφού στη χώρα μας δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα πολιτικού γάμου.

Το κλειδί η έκθεση του κοινωνικού λειτουργού 

Το κλειδί πλέον είναι ότι μεταφέρεται το θέμα στη διακριτική ευχέρεια του κοινωνικού λειτουργού, που θα κρίνει εάν το ζευγάρι είναι κατάλληλο ή όχι για την αναδοχή. 

Καλά πληροφορημένες πηγές έλεγαν στη HuffPost Greece ότι όλα εξαρτώνται πλέον από την κοινωνική έρευνα που θα κάνει ο κοινωνικός λειτουργός και οι κοινωνικές υπηρεσίες, προτάσσοντας πάντα το συμφέρον του παιδιού, ενώ θα διερευνώνται ενδελεχώς όλα τα δεδομένα των υποψηφίων αναδόχων, ώστε να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι θα φιλοξενηθεί στο παιδί το βέλτιστο περιβάλλον.

Ουσιαστικά προβλέπονται τρεις δικλείδες ασφαλείας. Εκτός από τα ηλεκτρονικά μητρώα και το εποπτικό όργανο, οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς περνάνε από τρία στάδια προκειμένου να διερευνηθεί η καταλληλότητα τους:

1. Ο κοινωνικός λειτουργός ελέγχει αν πληρούν τις απαραίτητες από το νόμο ψυχολογικές και οικονομικές προδιαγραφές.

2. Οι υποψήφιοι περνάνε από σεμινάρια στα οποία εκπαιδεύονται για το νέο ρόλο που πρόκειται να αναλάβουν. Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων μόνο αν περάσουν τα σεμινάρια. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην τα καταφέρει και να κοπεί. 

3. Γίνεται η έκθεση του Matching, όπως λέγεται, και από δεύτερο κοινωνικό λειτουργό. Δηλαδή ελέγχει κατά πόσο το παιδί ταιριάζει με τους γονείς στο συγκεκριμένο περιβάλλον και κάνει σχετική έκθεση. 

 

Sponsored Post