Τι σηματοδοτεί το Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αστεγίας

Για την ενεργή κοινωνική υποστήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την προώθηση της συλλογικής ευημερίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
|
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Anadolu Agency via Getty Images

Του Γιώργου Σταμάτη Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Η διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη και προσιτή στέγη και για τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο των πολιτικών που σχεδιάζουμε, εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Αστεγίας. Πρόκειται για ένα συνεκτικό κείμενο, που στοχεύει αφενός στην ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης της αστεγίας και αφετέρου σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγαση.

Οι σχεδιαζόμενες πολιτικές διαρθρώνονται στους ακόλουθους άξονες:

1. Πρόληψη. Ειδικότερα, το πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που θα υλοποιηθεί αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με πρόβλεψη για επέκταση του και σε άλλους δήμους, στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του αποκλεισμού από κατοικία ευάλωτων ομάδων που απειλούνται από έλλειψη στέγης, με την αξιοποίηση κενών ακινήτων τόσο ιδιωτών όσο και του Δημοσίου. Το Κράτος αναλαμβάνει την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων, τα οποία θα διατίθενται στους μισθωτές στην πιο προσιτή τιμή της αγοράς. Αρχικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 100 νοικοκυριά.

Επιπλέον, στην πρόληψη της αστεγίας συμβάλλει και το πρόγραμμα Κάλυψη, στόχος του οποίου είναι η διάθεση για τρία χρόνια, τουλάχιστον 1.000 ιδιωτικών κατοικιών, που είχαν ενταχθεί παλαιότερα στο πρόγραμμα Εστία, σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

2. Παρέμβαση στην κρίση. Η βελτίωση και δημιουργία νέων δομών στέγασης θα συντελέσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος για τους συμπολίτες μας που τελούν ήδη σε συνθήκες αστεγίας. Σήμερα, λειτουργούν στη Χώρα 20 ξενώνες αστέγων και υπνωτήρια, συνολικής δυναμικότητας 1.070 κλινών. Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, που θα φιλοξενούν δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ημεδαπούς.

Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη προγράμματος ενίσχυσης δράσεων streetwork και η δημιουργία φορέα συντονισμού και παρακολούθησης των δράσεων για την αστεγία που υλοποιούνται στους Δήμους.

3. Επανένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η προκήρυξη του προγράμματος Στέγαση και Εργασία ανά διετία, με στόχο την κάλυψη 800 ωφελούμενων αστέγων. Επιπρόσθετα, οι άστεγοι εντάσσονται στις ειδικές κοινωνικές ομάδες της ΔΥΠΑ, με τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας, που απευθύνονται στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.

4. Καταγραφή. Προβλέπεται η καταγραφή των αστέγων ανά διετία και η δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φορέων και Δομών αστέγων.

5. Εκπαίδευση, ενημέρωση. Κρίσιμη είναι επίσης και εκπαίδευση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αστεγία, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού με καμπάνιες ενημέρωσης.

6. Θεσμικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Πολιτικών για την Έλλειψη Στέγης, με αρμοδιότητα την εισήγηση και το συντονισμό των πολιτικών για την αντιμετώπιση της αστεγίας, ενώ παράλληλα θεσπίζεται πλαίσιο για τη λειτουργία φορέων κοινωνικής μίσθωσης, για την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής οικονομικά προσιτής κατοικίας.

7. Αξιολόγηση σχεδίου δράσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται σύστημα δεικτών αξιολόγησης του σχεδίου δράσης.

Το εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αστεγίας συνιστά μια επιμέρους πτυχή του γενικότερου πολιτικού μας σχεδιασμού, που σηματοδοτεί την ενεργή κοινωνική υποστήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την προώθηση της συλλογικής ευημερίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα