ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
04/01/2018 09:14 EET | Updated 04/01/2018 09:34 EET

Τι συμβαίνει με το skroutz.gr. Ποιοι διεκδικούν να εξαγοράσουν το 50%

Skroutz

Η εισηγμένη εταιρεία Dionic προχωρά στην πώληση του 50% της διαδικτυακής πλατφόρμας skroutz.gr με βασικούς διεκδικητές της δημοφιλούς μηχανής σύγκρισης τιμών να αναδεικνύονται οι ιδρυτές της (Β. Δήμου, Γ. Αυγουστίδης και Γιώργος Χατζηγεωργίου) και η εταιρία Viva.gr.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πώληση του ποσοστού 50% που κατέχει γίνεται υπό την πίεση των πιστωτριών τραπεζών. Οι τρεις ιδρυτές της εταιρείας είναι και αυτοί που κατέχουν το δικαίωμα πρώτης άρνησης. Το αρχικό προσφερθέν τίμημα ωστόσο ανετράπη, καθώς για την απόκτηση του 50% των μετοχών της εταιρείας, κυριότητας Dionic, εξέφρασαν ενδιαφέρον πολλές εταιρείες της αγοράς πληροφορικής που πρόσφεραν περισσότερα.

Με βάση τα παραπάνω, η αποτίμηση της skroutz.gr, αν και αρχικά ανερχόταν σε 10 εκατ. πλέον ανέβηκε στα επίπεδα των 20 εκατ. ευρώ. Όπως εξηγεί το δημοσίευμα της Καθημερινής, η μεταβίβαση ωστόσο του 50% της εταιρείας είναι πιο πολύπλοκη απ’ όσο φαίνεται και αυτό επειδή συνοδεύεται από ένα γενικότερο σχέδιο μείωσης του δανεισμού της Dionic, του οποίου η πώληση του ποσοστού της (50%) στη «Σκρουτζ» είναι μόνον ένα κομμάτι του.

Η συγκεκριμένη πώληση θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλες διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων της Dionic, με βασικό στόχο ο δανεισμός της από περίπου 52 εκατ. να μειωθεί ακόμη στα περίπου 10 εκατ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το σχέδιο περιλαμβάνει εκτός από πωλήσεις συμμετοχών και πάγιων περιουσιακών στοιχείων, και «κούρεμα» των οφειλών της. Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις α΄ εξαμήνου 2017, ο δανεισμός της προς την Eurobank στην ολοκλήρωση του σχεδίου θα μειωθεί από 30 εκατ. σε τέσσερα εκατ.

Η επιτυχημένη επιχείρηση στον τομέα των ηλεκτρονικών δημιουργήθηκε το 2005, ενώ ηDionic εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο τρία χρόνια αργότερα. Σήμερα το skroutz.grσυνεργάζεται με περισσότερα από 2.650 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ οι ενεργοί της χρήστες υπολογίζονται σε περισσότερους από εφτά εκατομμύρια ανά μήνα.

Το 2016 ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 7,4 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 765.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν διαθέτει δανεισμό.

(Με πληροφορίες από Καθημερινή)