ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/02/2018 14:45 EET | Updated 19/02/2018 20:00 EET

Το απίστευτο σημείωμα «παρατημένου» στη Δημοτική Αστυνομία και την πρώην «αγάπη του»

Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τη Σταυρούλα αλλα τουλάχιστον γνωρίζουμε πως αυτό ο πρωταγωνιστής αυτού του σημειώματος αν και νομίζει ότι μας ψεκάζουν (...) διεκδικεί τουλάχιστον δάφνες ευρηματικότητας.