ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/01/2020 14:55 EET

Το χρονοδιάγραμμα μετά την απόφαση για το Καζίνο – Resort στο Ελληνικό

Υπέρ της Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η απόφαση - Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα υποβάλλει έφεση η Hard Rock International.

Reuters
FILE PHOTO: A view of the main entrance of the former international Hellenikon airport in Athens

Οι εξελίξεις, όσον αφορά τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, κινούνται με αργό ρυθμό.

Ο διαγωνισμός, για το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort and Casino - IRC) στην Ελλάδα, που θα αποτελέσει την απαρχή της τεράστιας επένδυσης της Lamda Developent, με τις υποψηφιότητες, τις προσωρινές αποφάσεις, τις ενστάσεις, τις μετέπειτα αποφάσεις και την προσφυγή, εφόσον προκύψει, μέχρι να καταλήξουμε στην τελική απόφαση και το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς, έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη, για τα ελληνικά δεδομένα, κατάσταση.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με την υπ′ αριθμόν 457/1/14.01.2020 ομόφωνη απόφασή της, επικύρωσε την απόφασή της, υπέρ της κοινοπραξίας Mohegan Gaming and Entertainment (“MGE”) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αφήνοντας εκτός νυμφώνος την Hard Rock International, έτερο διεκδικητή.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση: 1) ορίσθηκε ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διενέργεια του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά και 2) επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI, LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων).

Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, ήδη κοινοποιήθηκε στους Διαγωνιζομένους και πλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Hard Rock International για το αν καταθέσει έφεση κατά της απόφασης ή όχι.

Η προθεσμία υποβολής έφεσης είναι 10 ημέρες (δεν έχει αποφασίσει ακόμη η Hard Rock) και εφόσον προκύψει έφεση θα πρέπει να εκδικαστεί εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί εν τω μεταξύ να προχωρήσει στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς του Διαγωνιζόμενου INSPIRE ATHENS (Mohegan Gaming and Entertainment (“MGE”) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ώστε να μην χαθεί περαιτέρω χρόνος.

Πάντως, ακριβώς επειδή τα βήματα είναι αργά, δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν εργασίες πριν από το φθινόπωρο, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η επένδυση του Ελληνικού αποτέλεσε και προεκλογική “σημαία” της κυβέρνησης, στηρίζοντας μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής της πολιτικής σε αυτό το εμβληματικό σχέδιο.