ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2018 12:02 EEST

Το Erasmus+ στο Λύκειο Θρακομακεδόνων για το πρόγραμμα Euro4Science 2.0 υπό την αιγίδα της EEO Group ΑΕ

Euroscience

Την περίοδο 24-28 Σεπτεμβρίου 2018 έλαβε χώρα στο Λύκειο Θρακομακεδόνων το εκπαιδευτικό Workshop «TeacherTraintheTrainers», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EURO4SCIENCE 2.0 PROJECTSpinOffofaForensicScienceEducationalStrategyPromotingScientificLiteracyandEuropeanStudentsCitizenship», Erasmus+ Δράση 2 «Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών». Το Workshop διοργανώθηκε από την εταιρεία συμβούλων EEOGroup ΑΕ, παρουσία της ProjectManager του προγράμματος κας Μαρίας Μόσχου και του Συμβούλου κου Γιώργου Κουλούρη.

Η εκπαίδευση διεξήχθη από 2 εξειδικευμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αβέιρο της Πορτογαλίας και συμμετείχαν 12 καθηγητές από το Λύκειο Θρακομακεδόνων και το 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδελφείας. Κατά τη διάρκεια του Workshop παρουσιάστηκαν τόσο το πρόγραμμα όσο και μέθοδοι εγκληματολογικής ανάλυσης, όπως τεχνικές ανάλυσης αίματος και εξακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Workshop έλαβαν σχετική πιστοποίηση, ώστε να αποτελέσουν διαπιστευμένους χρήστες της εν λόγω εργαλειοθήκης.

Το αντικείμενο του έργου αφορά την βελτίωση της ήδη υπάρχουσας εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης της εγκληματολογικής επιστήμης, με υλικά και δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και την αγωγή του πολίτη. Στόχος είναι η ενίσχυση του προφίλ των καθηγητών και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες μέσα από αποτελεσματικές και διαδραστικές μεθόδους. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στην επιστήμη της Εγκληματολογίας, ενώ παράλληλα να αναπτύξουν περισσότερο ενδιαφέρον για τις επιστήμες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διάφορες χώρες της Ε.Ε (Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Η.Β) και η Τουρκία. Ο εταίρος από την Ελλάδα είναι η εταιρεία συμβούλων ΕΕΟ Group ΑΕ (www.eeogroup.gr), με μακρά εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επικεφαλής εταίρος του σχήματος είναι το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, από την Πορτογαλία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του http://euro4science2.eu/ 

 

 

Sponsored Post