ΤΟ BLOG
22/05/2019 12:36 EEST | Updated 22/05/2019 12:37 EEST

Γνώση, σχέδιο και όραμα, η απάντηση στην ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα

«όταν η Ελλάδα θα βγαίνει δειλά - δειλά από τα μνημόνια η Περιφέρεια Αττικής θα μπαίνει σε αυτά»

count_kert via Getty Images

«…. η Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη …. το Ελληνικό κράτος πρέπει εκ νέου να στηθεί, ξεκινώντας από τους Δήμους και τις Περιφέρειες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Περιφερειών που καλούνται «να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, μέσω των έργων που εκτελούν και των υπηρεσιών που παρέχουν».

Η ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση της καθημερινότητας και η γενικότερη ανάταξη των ανθρωπίνων κοινωνιών επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμοζόμενης Κοινωνικής Πολιτικής.

Ο όρος «Κοινωνική Πολιτική» χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε φορέα άσκησης εξουσίας για την περιγραφή των αναγκαίων δράσεων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, που στοχεύουν στην προαγωγή της ευημερίας του συνόλου των πολιτών και συνδέεται άμεσα με την καταγραφή, ιεράρχηση και κάλυψη κοινωνικών αναγκών και κινδύνων μέσα από σύνολα ρυθμίσεων και παροχών σε τομείς όπως:

· υγεία,

· ασφάλιση,

· απασχόληση,

· στέγαση,

· προνοιακές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα οι τελευταίες αφορούν το σύνολο των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην εξατομικευμένη φροντίδα και κάλυψη αναγκών συνδεδεμένων με την:

· παιδική μέριμνα,

· προστασία τρίτης ηλικίας,

· ενίσχυση οικογένειας,

· υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.

Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να τονισθεί ότι η κα Δούρου καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της αφενός δεν άσκησε Κοινωνική Πολιτική αφετέρου υπήρξε ολετήρας για την Περιφέρεια Αττικής, αφού παρέλαβε μια Περιφέρεια που σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπος της Ε.Ε. ήταν μια από τις καλύτερες της Ευρώπης και «κατάφερε» να αποτύχει στη διαχείριση των:

· οικονομικών με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να οδηγείται σε χρεοκοπία,

· απορριμμάτων και να ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί,

· κρίσεων, Μάτι και Μάνδρα, από τις οποίες ήταν μονίμως εξαφανισμένη, ενώ

· απέτυχε στον σχεδιασμό και κατασκευή έργων υποδομών.

Η θητεία κάθε Περιφερειάρχη κρίνεται από το τι:

· παρέλαβε και παρέδωσε,

· έλεγε και έπραξε.

Η κα Δούρου παρέλαβε μια περιφέρεια μοντέλο και την παραδίδει με μεγάλο οικονομικό άνοιγμα, παρά το πλεόνασμα των 350.000.000 € που βρήκε και τούτο διότι δεν είχε σχέδιο και μπήκε στη λογική να ξοδεύει αλόγιστα.

Ίσως το «μεγαλύτερο έργο» που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια είναι η συγκέντρωση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Πειραιά και Νήσων σε ένα κτίριο στην συμβολή Αιγαλέου και Κάστορος στον Πειραιά με μηνιαίο τίμημα 110.000 €, και χωρίς να υπάρχει τηλέφωνο και διαδίκτυο μέχρι στιγμής.

Είναι εμφανές ότι, ακόμη και σήμερα, δεν έχουν καταλάβει τίποτα από την κρίση που περάσαμε, επαναλαμβάνουν τα λάθη του χθες και ακολουθούν τις συνταγές που χρεοκόπησαν το ελληνικό κράτος.

Δυστυχώς προτιμούν να ενεχυριάζουν το μέλλον των παιδιών μας για να αποκομίσουν εφήμερα μικροπολιτικά οφέλη.

Το οξύμωρο είναι ότι θα οδηγήσουν σε μνημόνιο την περιφέρεια αυτοί που έσκιζαν τα ιμάτιά τους κατά του μνημονίου.

Δυστυχώς «όταν η Ελλάδα θα βγαίνει δειλά - δειλά από τα μνημόνια η Περιφέρεια Αττικής θα μπαίνει σε αυτά».

Η παρούσα δύσκολη κατάσταση μπορεί να διορθωθεί αρκεί να υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι, που:

· είναι αποτελεσματικοί,

· διαθέτουν εμπειρία,

· είναι έντιμοι

· έχουν όραμα,

· υπηρετούν το αξίωμα,

· παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ε.Ε. και

· γνωρίζουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στηρίζοντας την «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» υπάρχει το εχέγγυο της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας ενώ οι πολίτες είναι σίγουροι ότι δεν θα κινηθούν σε αχαρτογράφητα νερά.