Το πρόστιμο της Κομισιόν σε βάρος της Google, η καινοτομία και η ανάπτυξη του ανταγωνισμού

Αν οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν βασίζονται σε εκτενή έρευνα και κατανόηση του τρόπου και της ταχύτητας που κινούνται τα πράγματα, κινδυνεύουμε να περιορίσουμε τη στήριξη της καινοτομίας και να παρεμποδίσουμε την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών. Τα 2,4 δισ. δεν είναι ποσό που ανησυχεί μια εταιρεία στο μέγεθος της Google. Το προηγούμενο που δημιουργεί μια τέτοια απόφαση μπορεί όμως να περιορίσει την εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση των μηχανών αναζήτησης και να οδηγήσει σε μια επιπλέον συγκέντρωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
EMMANUEL DUNAND via Getty Images

Η πρόσφατη επιβολή προστίμου 2,42 δισ. ευρώ στην εταιρεία Google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στις μηχανές αναζήτησης έτυχε μεγάλης σημασίας από τα διεθνή ΜΜΕ. Διάφορα σενάρια και αναλύσεις για τον ρόλο μεγάλων εκδοτικών οίκων ή για τον διατλαντικό εμπορικό ανταγωνισμό κυκλοφόρησαν σχεδόν σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ.

Το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πως η Google παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ με το να παρέχει πλεονέκτημα στη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών. Το πρόστιμο αγγίζει έως και το 5% του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών παγκοσμίως της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google.

Από τη μεριά της η εταιρεία εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτιμά την αξία αυτού του είδους των γρήγορων και εύκολων συνδέσεων και πως ότι έκανε είναι απλά να εξυπηρετεί την απαίτηση των χρηστών για γρήγορες συναλλαγές και πως αυτό που κάνει το κάνουν επίσης και άλλοι ανταγωνιστές μεγαλύτεροι από εκείνη στις ηλεκτρονικές αγορές, όπως το Amazon & Ebay.

Το προηγούμενο που δημιουργεί μια τέτοια απόφαση μπορεί όμως να περιορίσει την εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση των μηχανών αναζήτησης και να οδηγήσει σε μια επιπλέον συγκέντρωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ουσία είναι πως ο ανταγωνισμός στις ηλεκτρονικές αγορές είναι πολύ σκληρός. Η επιλογή των καταναλωτών, η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη του ανταγωνισμού αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο μιας επιτυχημένης επιχείρησης και κατά συνέπεια της οικονομίας. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την τήρηση αυτών των αρχών.

Άρα υπάρχει απόλυτη ανάγκη να αναπτυχθεί το πλαίσιο και οι πολιτικές θέσεις που θα επιτρέψουν την προστασία του ανταγωνισμού. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά όλο το οικοσύστημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών και όχι απλά ένα μικρό κομμάτι μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αν οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν βασίζονται σε εκτενή έρευνα και κατανόηση του τρόπου και της ταχύτητας που κινούνται τα πράγματα, κινδυνεύουμε να περιορίσουμε τη στήριξη της καινοτομίας και να παρεμποδίσουμε την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών. Τα 2,4 δισ. δεν είναι ποσό που ανησυχεί μια εταιρεία στο μέγεθος της Google. Το προηγούμενο που δημιουργεί μια τέτοια απόφαση μπορεί όμως να περιορίσει την εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση των μηχανών αναζήτησης και να οδηγήσει σε μια επιπλέον συγκέντρωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια πλήρη εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος και των εξελίξεων όταν νομοθετούμε για το διαδίκτυο, την καινοτομία και γενικότερα το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα