ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτροκίνηση αλά Luca Piccini Basile via Getty Images
Από την Antifaschistische Aktion και την Arditi del Popolo στην commonswikimedia
Για μια ανοιχτή κοινωνία, χωρίς Oneindia
Η πολιτική της