ΤΟ BLOG
09/06/2017 06:09 EEST | Updated 09/06/2017 06:09 EEST

Δημόσιοι υπάλληλοι με μεταπτυχιακούς τίτλους

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημόσια διοίκηση οφείλει να τηρεί τη νομιμότητα, δηλαδή να τηρεί απαρέγκλιτα τις διοικητικές διαδικασίες, ακόμη και αν αυτές προκαλούν καθυστερήσεις και «περιττή γραφειοκρατία». Το θεσμικό πλαίσιο είναι μία ευθύνη των οργάνων του κράτους και του νομοθέτη. Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες υπηρεσίες αποτελεί μία ευθύνη των πολιτικών προϊσταμένων, οι οποίοι ασκούν εποπτεία και οφείλουν να διαβλέπουν τα κενά, αλλά και το πλεόνασμα προσωπικού.

Jirsak via Getty Images

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας χρειάζεται επειγόντως βελτιώσεις, προκειμένου να λειτουργήσει ως καταλύτης (και όχι ως τροχοπέδη) στην επιδίωξη της ανάπτυξης. Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται αναμφίβολα στο επίκεντρο των αλλαγών, παράλληλα με τις θεσμικές παρεμβάσεις. Τα στελέχη του δημοσίου τομέα συχνά αξιολογούνται ως μία γενική κατηγορία, δίχως διαφοροποιήσεις. Όλοι ακούμε (και αρκετοί ενστερνιζόμαστε) αφορισμούς σχετικά με την αίσθηση του καθήκοντος, το επίπεδο παραγωγικότητας και την κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Δεν θα κρίναμε ποτέ, όμως, με την ίδια ισοπεδωτική λογική τους παίκτες της αγαπημένης μας αθλητικής ομάδας. Θα επικρίναμε το ταλέντο που «χάθηκε», θα ρίχναμε ευθύνες στον προπονητή ή τη διοίκηση, αλλά θα διακρίναμε εκείνον που βελτιώθηκε με την προπόνηση. Με ένα τέτοιο (απλουστευτικό) επιχείρημα μπορούμε να προσεγγίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημόσια διοίκηση οφείλει να τηρεί τη νομιμότητα, δηλαδή να τηρεί απαρέγκλιτα τις διοικητικές διαδικασίες, ακόμη και αν αυτές προκαλούν καθυστερήσεις και «περιττή γραφειοκρατία». Το θεσμικό πλαίσιο είναι μία ευθύνη των οργάνων του κράτους και του νομοθέτη. Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες υπηρεσίες αποτελεί μία ευθύνη των πολιτικών προϊσταμένων, οι οποίοι ασκούν εποπτεία και οφείλουν να διαβλέπουν τα κενά, αλλά και το πλεόνασμα προσωπικού.

Δεν πρέπει, όμως, να παραβλέπουμε την ευθύνη των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων στη βελτίωση του λειτουργήματός τους. Αρχής γενομένης από την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων τους, την επιδίωξη κάθε δυνατής βελτίωσης των διαδικασιών σε ένα δεδομένο περιοριστικό πλαίσιο και την άψογη συνεργασία με τη διοικητική ιεραρχία, καθώς και τους συναλλασσόμενους πολίτες. Δεν εξαντλείται σε αυτά μόνο η βελτίωση. Τα τελευταία έτη παρατηρούμε την προσωπική προσπάθεια βελτίωσης των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα πανεπιστήμια της χώρας. Δεν πρόκειται για «αμειβόμενα προγράμματα επιμόρφωσης». Αλλά για προγράμματα με ακαδημαϊκές απαιτήσεις και καταβολή διδάκτρων.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος) έχει υποδεχθεί εκατοντάδες στελέχη του δημοσίου τομέα στο καταξιωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (αναλυτικότερα εδώ), τα οποία υπερβαίνουν το 40% των μεταπτυχιακών αποφοίτων μας.

Σε ένα πρόγραμμα με διεπιστημονικό χαρακτήρα (Δημόσιες Πολιτικές, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις) και διδάσκοντες με διεθνές διδακτικό και ερευνητικό προφίλ, οι φοιτητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους, αναπτύσσουν ερευνητικό ενδιαφέρον για τον ευρύτερο διοικητικό χώρο στον οποίο απασχολούνται, εξοικειώνονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και τις διεθνείς πρακτικές. Υπάρχουν, λοιπόν, δυνατότητες και ευκαιρίες για την προσωπική συμβολή κάθε στελέχους της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες δεν εξαρτώνται μόνον από το «δυσκίνητο» ελληνικό κράτος. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τα θεμιτά προσωπικά κίνητρα: την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αξιολόγησης, τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Η εμπειρία μας δείχνει ότι η βελτίωση είναι εφικτή. Στελέχη δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, οργανισμών του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης) που βρίσκονται στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους και σε ώριμο στάδιο της σταδιοδρομίας τους στο δημόσιο τομέα δημιουργούν μία καλύτερη προοπτική για τους ίδιους, και θέλουμε να πιστεύουμε μία καλύτερη δημόσια διοίκηση για όλους εμάς.

Οι αιτήσεις για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2017-18 για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» γίνονται ήδη δεκτές. Πληροφορίες στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Κόρινθος).

Sponsored Post