ΤΟ BLOG
12/08/2016 06:22 EEST | Updated 13/08/2017 08:12 EEST

LineApp: Η μαθητική εφαρμογή που ενισχύει τις μικρές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece συνεχίσαμε και φέτος την παράδοση της συμμετοχής του σχολείου μας στο διαγωνισμό που διοργανώνεται σε ετήσια βάση. Με τη βοήθεια του καθηγητή μας,Α. Ανδρονίκου, αρχίσαμε και φέτος το σχεδιασμό της δικής μας επιχείρησης. Και καθώς επιχείρηση χωρίς επιχειρηματική ιδέα δεν νοείται, πρώτη μας δουλειά ήταν η επιλογή της ιδέας που θα προτείναμε και θα επιχειρούσαμε να υλοποιήσουμε. Ορισμένοι μάλιστα από τους μεγαλύτερους μαθητές που φέτος συνεχίζουν την παράδοση συμμετοχής στο ΣΕΝ/JA Greece, καλλιεργούσαν ιδέες στο μυαλό τους ήδη από το καλοκαίρι.

SENJA

«...να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις»

Κ.Π. Καβάφης

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece συνεχίσαμε και φέτος την παράδοση της συμμετοχής του σχολείου μας στο διαγωνισμό που διοργανώνεται σε ετήσια βάση. Με τη βοήθεια του καθηγητή μας,Α. Ανδρονίκου, αρχίσαμε και φέτος το σχεδιασμό της δικής μας επιχείρησης. Και καθώς επιχείρηση χωρίς επιχειρηματική ιδέα δεν νοείται, πρώτη μας δουλειά ήταν η επιλογή της ιδέας που θα προτείναμε και θα επιχειρούσαμε να υλοποιήσουμε.

Ορισμένοι μάλιστα από τους μεγαλύτερους μαθητές που φέτος συνεχίζουν την παράδοση συμμετοχής στο ΣΕΝ/JA Greece, καλλιεργούσαν ιδέες στο μυαλό τους ήδη από το καλοκαίρι. Αναζητήσαμε λοιπόν με τη βοήθεια του συμβούλου μας, κ. Μιλτιάδη Βογιατζή, κάτι παραπάνω από ένα εν δυνάμει κερδοφόρο προϊόν. Η ομάδα μας προσανατολίστηκε στη δημιουργία μιας εφαρμογής (LineApp), η οποία θα παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα συλλογής πόντων με τις αγορές του σε τοπικές ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με την εφαρμογή αυτή. Η ιδέα γεννήθηκε από το γεγονός της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που πρωτίστως θίγει τις μικρές - τοπικές - ανεξάρτητες επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένα χρηματοοικονο-μικά και διοικητικά μέσα.Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισέλθουν σε ένα επιλεγμένο δίκτυο καταστημάτων και να προωθήσουντα προϊόντα τους παρέχονταςδιάφορες προσφορές και εκπτώσεις στους καταναλωτές, με σκοπό να διευρυνθεί το καταναλωτικό δίκτυο της εκάστοτε επιχείρησης και να ενισχυθεί η σύμπραξη - συνέργεια μεταξύ των τοπικών ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, κάθε φορά που οι χρήστες αγοράζουν από τα συμβεβλημένα καταστήματα, κερδίζουν πόντους που συσσωρεύονται στο λογαριασμό τους στην εφαρμογή, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν στασυμβεβλημένα καταστήματα της επιλογής τους.

Το αναμενόμενο όφελος επομένως αφορά στην υποβοήθηση της τοπικής αγοράς να ανακάμψει οικονομικά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τις μεγάλες, εθνικής και πολυεθνικής εμβέλειας, επιχειρήσεις μέσω της συνεργασίας των τοπικών ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Παράλληλα η εφαρμογή προβλέπει την κράτηση του ποσού των δύο λεπτών για κάθε συναλλαγή, το οποίο θα κρατείται εξ ημισείας από τον καταστηματάρχη και τον καταναλωτή και θα προσφέρεται για κοινωνικούς σκοπούς. Η διάθεσή τους σε δράσεις που συνεισφέ¬ρουν στη αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης καθιστά αυτά τα δύο λεπτά «τα πολυτιμότερα λεπτά της ζωής μας».

Το επόμενο στάδιο προέβλεπε καταγραφή και παρουσίαση των απαιτήσεων της επιχείρησης με διάκριση των τμημάτων της (Παραγωγής, Οικονομικών, Μάρκετινγκ) και τέλος καταμερισμό ρόλων, στο πλαίσιο του οποίου αξιολογήθηκαν τόσο οι ικανότητες όσο και τα ενδιαφέροντα και ο επαγγελματικός προσανατολισμός του κάθε μέλους της ομάδας. Λόγου χάρη, μέλη της ομάδας με εξειδικευμένες γνώσεις στους Η/Υ ή άλλα με οργανωτικές ικανότητες κατατάχθηκαν στα αντίστοιχα τμήματα. Ωστόσο, στη βάση του ότι η επιχείρηση είναι εικονική και στόχος της είναι η γνωριμία με το επιχειρείν, τα όρια ανάμεσα στα διάφορα τμήματα δεν ήταν αυστηρά. αντιθέτως, υπήρξε κινητικότητα και αλληλεπίδραση με κάθε σημείο της επιχείρησης,ώστε να υπάρχει σφαιρική αντίληψη για το παραγόμενο προϊόν.

Όσον αφορά την υλοποίηση της ιδέας, αρχικά όλα τα σχετικά με μ' αυτήν τα συζητούσαμε σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών μας, όπου αντιμετωπίζαμε κατά σειρά προτεραιότητας τους επιμέρους στόχους. Ως προς το τυπικό κομμάτι των συνεδριάσεων λοιπόν ας σημειωθεί ότι κάθε φορά πραγματοποιούνταν προσδιορισμός στόχων για την επόμενη εβδομάδα, καθορισμός και επανακαθορισμός στρατηγικών και έλεγχος των κεκτημένων μας. Αναφορικά με τη γνωστοποίηση του προϊόντος στους ενδιαφερόμενους η προσέγγιση των καταστημάτων και των καταναλωτών πραγματοποιήθηκε, μέσω διαφημίσεων και με wordofmouthcommunication.

Με σύνθημα Στηρίζω, Κερδίζω, Δυναμώνω σας καλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: lineappsite.wordpress.com

Sponsored Post