ΤΟ BLOG
17/10/2015 13:03 EEST | Updated 17/10/2016 08:12 EEST

Ο Κρόνος και ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει άμεσα αν θέλει να παραμείνει πιστός στην ιδεολογική και πολιτική του κοιτίδα να αλλάξει στρατηγική και πρόσωπο αλλιώς οι ενδείξεις περί αλλοτριώσεώς του θα γίνουν στην κοινή συλλογική συνείδηση, πολύ πιο σύντομα από ότι εκτιμούν κάποιοι, βεβαιότητα. Και τότε το παιχνίδι θα είναι οριστικά χαμένο. Και το χειρότερο ίσως θα είναι ότι η παταγώδης αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ μέσω και εξαιτίας της μετάλλαξής του θα επαναβεβαιώσει στα μάτια του μέσου πολίτη την εξουσία του συστήματος.

Cristina Arias via Getty Images

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου στο πλαίσιο ότι η Αριστερά πρέπει επιτέλους να φερθεί ώριμα και με πραγματισμό λαμβάνοντας τις ευθύνες της και όχι εγκαταλείποντας τον αγώνα για ακόμα μια φορά.

Σε αυτή την απόφαση όμως της Αριστεράς να παραμείνει στην εξουσία και να δώσει τον αγώνα της για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες - για μια Αριστερή κυβέρνηση - εγκυμονεί ο σοβαρός κίνδυνος ο αγώνας σταδιακά και μέχρι ενός σημείου ανεπαίσθητα να διολισθήσει, να παρεκκλίνει των διακηρυγμένων σκοπών του και τελικώς να αλλοτριωθεί από το υπάρχον εγχώριο και δη ευρωπαϊκό δομημένο πολιτικό και οικονομικό σύστημα εξουσίας. Υπάρχει δηλαδή η ορατή απειλή η Αριστερά σταδιακά να αποξενωθεί από τις αξιακές της καταβολές και εν τέλει από την ίδια της την ταυτότητα και να μεταλλαχθεί σε ένα νέου τύπου νεοφιλελεύθερο μόρφωμα, αφομοιωμένο από τις κυρίαρχες δομές εξουσίας.

Δυστυχώς, οι πρώτες ενδείξεις αλλοτρίωσης της κυβέρνησης της Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει να διαφαίνονται από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες διακυβέρνησής της. Δεν είναι μόνο τα μέτρα αυτά καθαυτά που καλείται να ψηφίσει και εν συνεχεία να εφαρμόσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αρχής γενομένης με το περίφημο πολυνομοσχέδιο, που προδήλως στο σύνολό τους είναι κατάφωρα κοινωνικά άδικα και a priori απάδουν με την Αριστερά, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πολλά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη χειρίζονται και διαχειρίζονται αυτά τα προς ψήφιση μέτρα τόσο επικοινωνιακά όσο όμως και πολιτικά.

Πλέον η κυβέρνηση και δη ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν σε μεγάλο βαθμό την εντύπωση ότι δεν ψηφίζουν αυτά τα μέτρα και δεν θα ασκήσουν αυτή την ακραιφνή νεοφιλελεύθερη πολιτική και κατ' ακολουθία βαθιά αντικοινωνική επειδή είναι εξαναγκασμένοι διά της (οικονομικής) βίας από τους δανειστές να το πράξουν, αλλά δείχνουν να έχουν αποδεχθεί αυτή του είδους την πολιτική και εν μέρει να την υπερασπίζονται. Έχει αρχίσει και δημιουργείται η αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεχή τροχιά σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, ότι η συμφωνία δεν ήταν απλά μια ήττα, μια πρόσκαιρη ανακωχή για ανασύνταξη δυνάμεων, αλλά το οριστικό τέλος του πολέμου∙ ότι η σχέση με τους δανειστές δηλαδή από δυναμική έχει καταστεί στατική.

Δυστυχώς, οι πρώτες ενδείξεις αλλοτρίωσης της κυβέρνησης της Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει να διαφαίνονται από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες διακυβέρνησής της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει άμεσα αν θέλει να παραμείνει πιστός στην ιδεολογική και πολιτική του κοιτίδα να αλλάξει στρατηγική και πρόσωπο αλλιώς οι ενδείξεις περί αλλοτριώσεώς του θα γίνουν στην κοινή συλλογική συνείδηση, πολύ πιο σύντομα από ότι εκτιμούν κάποιοι, βεβαιότητα. Και τότε το παιχνίδι θα είναι οριστικά χαμένο. Και το χειρότερο ίσως θα είναι ότι η παταγώδης αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ μέσω και εξαιτίας της μετάλλαξής του θα επαναβεβαιώσει στα μάτια του μέσου πολίτη την εξουσία του συστήματος. Θα καταστεί κοινή πεποίθηση ότι το πολιτικό και οικονομικό σύστημα είναι άτρωτο και ότι όποιος του εναντιώνεται τον καταβροχθίζει, όπως ο Κρόνος...