Αλβανία

Μουσείο Κατοχής στη GENT SHKULLAKU via Getty Images