Επί ματαίω η συζήτηση περί προτύπων σεξουαλικού ή όχι προσανατολισμού και προτίμησης