Ανάπηροι

Η πιο πικρή δικαίωσή μου ήρθε από τους ανάπηρους νεκρούς της