Αναστολή Των Προκαταρκτικών Διαπραγματεύσεων Εε-Τουρκίας