Από Την 1Η Ιανουαρίου Το Περιβαλλοντικό Τέλος Για Τις Λεπτές Πλαστικές Σακούλες Στα 3 Λεπτά