Ένα «φάντασμα πλανιέται» στο ασφαλιστικό περιβάλλον... Ο λόγος για την σταθερή συμμετοχή των «αναπηρικών» συντάξεων που διεκπεραιώνουν κάθε μήνα τα αρμόδια όργανα (Κ.Ε.Π.Α). Παρατηρώντας τα δεδομένα που ανακοινώνονται από την -κατόπιν μνημονίου- βάση δεδομένων «ΗΛΙΟΣ», δημιουργούνται πολλές απορίες που αφορούν, τόσο στην σταθερότητα του «μεριδίου» στο σύνολο των συντάξεων όσο και στην υπερβολική αύξηση των «ανικάνων» προς εργασία σε συγκεκριμένους ασφαλιστικούς φορείς (Φ.Κ.Α).