χιόνη

Η Χιόνη, το χιόνι και η ελληνική μυθολογία.
Μετά τα Ραφαήλ, Σοφία, Τηλέμαχος, Υπατία...