Χιόνι

Η τραυματισμένη ανθρωπιά της εποχής
Τα αγάλματα του