Δημιουργία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημιουργία ως αντίσταση στην YassminKa via Getty Images

LIFE

Τι συμβολίζει η μητρική μορφή για το νεογέννητο και

LIFE

Ο σεβασμός στον άνθρωπο ξεκινάει στη γέννησή