Όμως είναι πιο σημαντικό για αυτή τη χώρα να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα κριθεί όχι μόνο αν εφάρμοσε σωστά ή όχι το μνημόνιο 1, το μνημόνιο 2 και τώρα το μνημόνιο 3 που ψηφίστηκαν στην ελληνική βουλή, αλλά και μια κυβέρνηση, που θα προχωρήσει νομοθετικό έργο που αφορά την καθημερινότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, που δεν έχουν σχέση με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.