e-anakampse-tes-oikonomias-aparaitete-proepothese-yia-ten-peraitero-meiose-tes-aneryias

Την ανάκαμψη της οικονομίας, μέσω υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης, προτάσσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω