Η Μόσχα Χαρακτηρίζει Εν Δυνάμει Απειλή Τις Αμερικανικές Ναυτικές Περίπολοι Στη Μαύρη Θάλασσα