Η Νδ Δεν Θα Αμφισβητήσει Μονομερώς Την Οποιαδήποτε Συμφωνία