Στον Χώρο Περιοδικών εκθέσεων ΕΜΣΤ (-1), από τις 8 Φεβρουαρίου ως τις 15 Απριλίου 2018.