Ένστικτο

LIFE

Τι συμβολίζει η μητρική μορφή για το νεογέννητο και
Φτάνει το ένστικτο για να είναι κανείς καλός