Η πραγματοποιηθείσα συνάντηση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνάντηση των δύο χωρών που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 2014 στην πόλη του Πρίζρεν. Η επιλογή της πόλης του Πρίζρεν παρουσιάζει σημειολογική σημασία καθώς το 1878 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση όλων των Αλβανών για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους κατακερματισμού των περιοχών τους από τους Τούρκους και να δηλώσουν την κοινή τους επιθυμία για συνέργειες στόχων και επιθυμιών. Η δεύτερη συνάντηση έλαβε χώρα στα Τίρανα και η τρίτη, η τωρινή, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Πρίστινας όπου μετατρεπόμενη ειδικά για την περίσταση έγινε ο χώρος επικύρωσης νέων συμφωνιών μεταξύ των υπουργείων της κάθε χώρας.