Ύπαρξη

LIFE

Τι συμβολίζει η μητρική μορφή για το νεογέννητο και
Όταν μεγαλώνουμε σε συναισθηματικά στείρο