Επιβράβευση

Και δηλαδή τι είναι η

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η λαχτάρα της