Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ήρθε η ώρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για χιλιάδες φορολογουμένους. Ήδη η σχετική εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένοντας να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία τα σχετικά έσοδα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι είναι η δεύτερη χρονιά που τα υποβαλλόμενα έντυπα έχουν αρκετές αλλαγές μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και παράλληλα είναι η πρώτη χρονιά όπου τίθενται σε εφαρμογή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά συνέπεια αποτελούν πηγή εισοδήματος για σημαντικό μέρος φορολογουμένων. Όλα αυτά θα αναλυθούν παρακάτω εκτενέστερα στον οδηγό που παρατίθεται για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.