Έξοδος Στις Αγορές

Συμφωνία για το χρέος: Αγοράζουμε χρόνο με αντίτιμο την αυστηρή SOOC