farmhouse in hangar

Έχουμε δει οικογένειες να ζουν σε μικρά σπίτια και οικογένειες να ζουν σε τεράστια σπίτια, αλλά ποτέ, ποτέ δεν έχουμε δει