Φοιτητής

Οδηγός ενοικίασης φοιτητικού SvetaZi via Getty Images